contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

34 Oostelijke Handelskade
Amsterdam, NH, 1019 BM

+31 (0)20 2629913

Beautiful Distress was founded on the concept that there is a great deal of mental suffering, that not enough people are aware of this and that not enough is done to stop it.

The Foundation uses art in an attempt to open up the world of psychiatry and battle the stigma attached to it.

Why art? Beautiful Distress believes that art is pre-eminently capable of articulating and depicting the human condition

archief

 

 

7 december - Save the date

Stichting Beautiful Distress

Graag willen we u attenderen op het Beautiful Distress Symposium over kunst, psychiatrie en stigmabestrijding dat op donderdag 7 december 2017 plaatsvindt in De School te Amsterdam.

Het doel van deze dag is het uitwisselen van succesvolle initiatieven, vinden van nieuwe oplossingen en formuleren van concrete aanbevelingen om in de samenleving meer begrip en compassie te kweken voor mensen met een psychische ziekte. Het vernieuwende symposium wordt georganiseerd voor en samen met vertegenwoordigers uit alle belangengroeperingen: cliënten en hun naasten, beleidsmakers, vertegenwoordigers van de geestelijke gezondheidszorg en kunstenaars.

Het symposium is onderdeel van de Beautiful Distress Kunstmanifestatie over waanzin: een initiatief van Stichting Het Vijfde Seizoen en Stichting Beautiful Distress. Beide stichtingen hebben een artist-in-residency programma in een psychiatrische instelling. Samen met hedendaagse kunstenaars wordt een vertaling gemaakt van de wereld van de psychiatrie naar die van mensen die daar niet dagelijks mee te maken hebben. De kunstmanifestatie bestaat uit een manifest, een tentoonstelling, een symposium en diverse randprogramma’s, onder meer gericht op jongeren.

Read More

Marijn Ottenhof

Stichting Beautiful Distress

Marijn Ottenhof is de nieuwe kunstenaar die vanaf mei dit jaar zal verblijven in de kunstenaarsresidentie in Kings County. Marijn Ottenhof is een jonge kunstenaar die in haar werk bijna als een onderzoekster patronen in de samenleving, menselijk gedrag en de kunst exploreert. Enerzijds is haar benadering speels en open, anderzijds gaat haar kunst steeds over angsten en trauma’s die mensen gedurende hun leven oplopen.

Gedurende haar verblijf in New York post Marijn regelmatig op dit blog en op haar eigen Instagram account en het Instagram account van Beautful Distress.

www.marijnottenhof.com

Read More

Stigma Column 3 - Vier de verschillen!

Stichting Beautiful Distress

Welke managementgoeroe roept tegenwoordig niet op om in alle echelons van een bedrijf vrouwen aan te nemen? De gedachtegang hierachter luidt: teveel grijze mannen in eenvormige pakken zorgt voor te veel eenzijdige input en ondermijnt zo de concurrentiepositie van het bedrijf..
Zijn we dus echt op zoek naar diversiteit? Ik betwijfel het.
 

Read More

Radio-interview met Annaleen Louwes

Stichting Beautiful Distress

Radio-interview met Annaleen Louwes over haar verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis in New York en de kunst die daaruit voorkwam en nu te zien is in het Dolhuys in Haarlem.

Op uitnodiging van stichting Beautiful Distress, die kunst inzet om het lijden van psychiatrische patiënten zichtbaar te maken, trok fotograaf Annaleen Louwes naar New York. Drie maanden verbleef ze in een psychiatrische inrichting, waar ze zich een indringer en outsider voelde. Tot ze bij wijze van experiment de kleuren van haar foto's omdraaide: van positief naar negatief. Daardoor worden alle huidskleuren blauw. Dit bleek de manier om elkaar te vinden. Hieruit ontstond de fototentoonstelling 'Black and white and (some) kind of blue or I only want to be happy', die nu te bezichtigen is in museum Het Dolhuys. 

Read More

'I only want to be happy'

Stichting Beautiful Distress

Door: Jenny Smets, Vrij Nederland april 2017

Koste wat het kost probeerde Annaleen Louwes door te dringen tot de patiënten in een psychiatrische inrichting. Contact maken ging maar moeizaam, totdat ze de kleur blauw introduceerde.

Het was de wanhoopskreet van een cliënt van de afdeling psychiatrie van het Kings County Hospital Center in Brooklyn NYC die bleef hangen in het hoofd van fotografe Annaleen Louwes: ‘I only want to be happy’.

Read More

BLACK AND WHITE AND (SOME) KIND OF BLUE OR I ONLY WANT TO BE HAPPY

Stichting Beautiful Distress

VAN 14 APR TOT 15 OKT 2017

Het Dolhuys I museum van de geest presenteert de fototentoonstelling ‘Black and white and (some) kind of blue or I only want to be happy’ van fotograaf Annaleen Louwes. De tentoonstelling omvat indringende beelden die Louwes maakte als artist-in-residence op een psychiatrie afdeling in New York. Zij was daar op uitnodiging van de stichting Beautiful Distress.

 

Read More

RELAY COLUMN NO 2 - NORMAL

Stichting Beautiful Distress

One of the objectives of Beautiful Distress is to fight stigma. Therefore, from now on, we will publish a regular column about stigma on our site. Read the second contribution by Vos Beerthuis, psychiatrist in Amsterdam. You can find the first column by Wilco Tuinebreijer here


Normal

‘Have you ever met a normal person? And, liked it? ‘This slogan could be seen in the Netherlands in the seventies. It hasn’t lost its poignancy. Almost all of us have a screw loose. And this makes us interesting. That is, theoretically. Because in reality we don’t readily admit if there is something wrong mentally. Nowadays we are allowed to speak out on most physical illnesses. But a mental disorder is a different story. Doctors first started to describe psychiatric impediments in specialist literature. Next to come were novels, plays and movies, and peers started to share their experiences. In the past decades we saw ego documents: patients, who described their illnesses, told their stories in books and on television. But still it is quiet rare for a patient to tell the story of his or her malady in public. On Facebook I recently read the story of a student who had been diagnosed with a panic disorder.  He had to overcome a lot to dare to ask if someone else was having the same disorder.  Shame, ignorance and lack of understanding still lead to patients suffering in loneliness.

Read More

STIGMA COLUMN - NR.2 NORMAAL

Stichting Beautiful Distress

Een van de doelstellingen van Beautiful Distress is het bestrijden van stigma’s. Daarom publiceren we regelmatig een column over stigma’s op onze site. Lees hier de tweedebijdrage van Vos Beerthuis, psychiater in Amsterdam. De eerste aflevering kunt u hier teruglezen.

Normaal

'Ooit een normaal mens ontmoet? En beviel het?' Deze slogan uit de jaren '70 is nog steeds actueel. Aan bijna iedereen is immers wel een draadje los. En dat maakt ons juist interessant. In theorie dan. Want in de praktijk komen wij er niet zo makkelijk voor uit als ons iets mankeert op het geestelijk vlak. De meeste lichamelijke ziekten mogen we inmiddels hardop hebben. Maar met een geestelijke kwaal is het een ander verhaal. Eerst beschreven artsen de psychiatrische stoornissen in de vakliteratuur. Daarna volgden de romanliteratuur, toneel en film en kwamen er verslagen van naasten. De afgelopen decennia verschenen ego documenten: patiënten die zelf in boeken of op TV verslag deden van hun ziekte.

Read More

Na Nederland en de VS, nu ook Japan!

Stichting Beautiful Distress

Op uitnodiging van de Nederlandse Ambassade nemen Het Vijfde Seizoen en Beautiful Distress deel aan het forum Socially Engaged Art in Tokyo. Op de tentoonstelling daar is werk te zien uit het residency-programma van Het Vijfde Seizoen. Parallel daaraan vindt er vandaag een panel-discussie plaats: ‘Challenges of the Mind and Creativity: A Deep Look into Fifth Season of The Netherlands’ met o.a, Esther Vossen en Wilco Tuinebreijer. 

Read More

Yasmijn Karhof

Maarten Van Overeem

Yasmijn Karhof will be part of an artist in residence program at Kings County Hospital in Brooklyn from October 2016 until January 2017. The program is an initiative of Beautiful Distress, a Foundation that uses art in an attempt to open up the world of psychiatry and battle the stigma attached to it. Last month, when artist Coco Young was still the artist in residence, the NYC Department of Cultural Affairs Commissioner Tom Finkelpearl and members of his staff visited the hospital to call attention to Kings County’s relationship with the Beautiful Distress foundation, and their sponsorship of the artist in residence program.

Read More

Onze nieuwe ambassadeur: Toon Walravens

Sjifra Herschberg

Met trots kondigen wij aan dat Toon Walravens ambassadeur is geworden van Beautiful Distress. Toon is een ervaringsdeskundige, die zich inzet voor zorg waarin de cliënt, zijn omgeving en een goede behandeling centraal staan. Zijn indrukwekkende levensverhaal bestaat uit een jeugd vol vallen en opstaan, uithuisplaatsing, gevangenisleven, verslaving, geweld, behandeling en therapieën.

In zijn lange zoektocht naar herstel heeft hij zich ontwikkeld tot een belangrijk bestrijder van stigma. Met indrukwekkende energie zet hij zich in via persoonlijke, onconventionele wegen om cliënten te ondersteunen op hun weg naar herstel. Zijn eigen verhaal en zijn levenservaring zijn daarbij de leidraad. Toon Walravens werkt als ervaringsdeskundige bij GGZ Eindhoven. In zijn team staan talentontwikkeling, inspiratie, passie en ontmoetingen centraal.

Wij kijken uit naar de samenwerking tussen Toon en Beautiful Distress.

Read More