contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Amsterdam, NH, 1013 AS
Netherlands

+31 (0)20 2629913

Beautiful Distress was founded on the concept that there is a great deal of mental suffering, that not enough people are aware of this and that not enough is done to stop it.

The Foundation uses art in an attempt to open up the world of psychiatry and battle the stigma attached to it.

Why art? Beautiful Distress believes that art is pre-eminently capable of articulating and depicting the human condition

archief

 

 

ART OF IMPACT HONOREERT AANVRAAG BEAUTIFUL DISTRESS !!

Maarten Van Overeem

Beautiful Distress is heel blij met de honorering door The Art of Impact van haar aanvraag voor het maken van een kunstmanifestatie. We vinden het een grote eer en beschouwen het als een erkenning van onze doelstellingen. 

Het project is een interactieve kunstmanifestatie met werk dat kunstenaars de afgelopen 15 jaar hebben gemaakt in het artist in residency programma in psychiatrisch ziekenhuis Altrecht en werk dat de afgelopen 2 jaar is gemaakt in het artist in residency programma van Beautiful Distress i.s.m. met de psychiatrie afdeling van Kings County Hospital. De observaties van de kunstenaars vormen het uitgangspunt voor een verkenning en discussie met publiek, deskundigen en overheid over een andere benadering van psychische ziektes en patiënten en de bestrijding van stigma’s.

Wij feliciteren ook de andere gehonoreerde initiatieven van harte en wensen iedereen veel succes bij  de uitvoering!

The Art of Impact is een tweejarig stimulerings- en onderzoeksprogramma dat in opdracht van minister Jet Bussemaker (OCW) ontwikkeld is door de zes landelijke publieke cultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Nederlands Filmfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds en Nederlands Letterenfonds. Het programma ondersteunt, stimuleert en onderzoekt bestaande en nieuwe kunstprojecten met een duidelijke en duurzame impact op maatschappelijke thema’s en vraagstukken.