contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Amsterdam, NH, 1013 AS
Netherlands

+31 (0)20 2629913

Beautiful Distress was founded on the concept that there is a great deal of mental suffering, that not enough people are aware of this and that not enough is done to stop it.

The Foundation uses art in an attempt to open up the world of psychiatry and battle the stigma attached to it.

Why art? Beautiful Distress believes that art is pre-eminently capable of articulating and depicting the human condition

archief

 

 

Samenwerking tussen Beautiful Distress en Leger des Heils

Sjifra Herschberg

Met een schenking van een geldbedrag aan Beautiful Distress laat het Leger des Heils weten helemaal achter de doelstellingen van BD te staan.

Kunst help bij het herstel van het gewone leven.

Volgens Harry Doef, directeur Zorg van het Leger des Heils in Amsterdam,  heeft zijn organisatie veel raakvlakken met Beautiful Distress. Daarom heeft zijn organisatie ook besloten Beautiful Distress financieel te steunen. Bij raakvlakken denkt hij in de eerste plaats aan de rol van kunst. Daarvan zegt Doef : ‘Kunst helpt bij het herstel van het gewone leven. Daarom stimuleren wij onze programma-deelnemers en bewoners ook om zich in kunstvormen te uiten. Meestal is dat theater, dans of zang, maar ook beeldende kunst. Jaarlijks laten we dat zien tijdens een grote manifestatie in de Heineken Music Hall. Kunst speelt in onze optiek een belangrijke rol bij de zingeving. Onze hulpverlening is ingesteld op alle facetten van een mensenleven. Wij leveren psycho-sociale, medische en financiële hulp, maar daarmee ben je er niet, juist kunst helpt bij herstel en zingeving. Onze doelgroep zit vol creatief talent, de stap tussen begaafd en kwetsbaar is namelijk maar heel klein.’

Ook de stigma-bestrijding, waar Beautiful Distress zich voor inspant, spreekt Doef aan. ‘Wij leveren herstelondersteunende zorg, maar moeten ook naar binnen kijken. Zelfreflectie is belangrijk: hoe staan wij als organisatie in het spectrum van hulpverlener en hulpvrager? In hoeverre dragen we zelf bij tot stigmatisering? En los daarvan, we lopen natuurlijk ook tegen die stigma’s aan, en dat gaat soms heel ver. Voor we ergens een nieuwe voorziening openen, gaan we uitgebreid met de buurt en omwonenden in gesprek. Wat je dan aan vooroordelen tegenkomt, is vaak niet mals.’

Natuurlijk zijn er ook verschillen tussen het Leger des Heils en Beautiful Distress. Doef: ‘Wij zijn een zorgorganisatie, gericht op hulpverlening en kunst is daarbij voor ons een middel om ons doel te bereiken. Beautiful Distress isgericht op het laten zien van iemands kracht en doet dat door middel van kunst. Bij Beautiful Distress draait het veel meer om kunst. Maar wat we gemeen hebben is dat we internationaal opereren en iets willen doen.’