contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Amsterdam, NH, 1013 AS
Netherlands

+31 (0)20 2629913

Beautiful Distress was founded on the concept that there is a great deal of mental suffering, that not enough people are aware of this and that not enough is done to stop it.

The Foundation uses art in an attempt to open up the world of psychiatry and battle the stigma attached to it.

Why art? Beautiful Distress believes that art is pre-eminently capable of articulating and depicting the human condition

archief

 

 

Filtering by Tag: 2017 news (2)

Kunst: voor verbinding en tegen stigma - [Deviant]

Stichting Beautiful Distress

‘Laten we in de psychiatrie minder evidence based en meer intuition based werken. Kijken naar kunst kan daarbij helpen’. Dat was een van de ‘berichten aan de geestelijke gezondheidzorg’ die psychiater Jim van Os op 7 december gaf. Hij deed dat aan het eind van een symposium dat onderdeel was van Beautiful Distress, een Kunstmanifestatie over Waanzin die tot 14 januari in Amsterdam gehouden wordt. Hier is werk te zien van kunstenaars die zich laten inspireren door waanzin, psychisch lijden en de wereld van de psychiatrie. Werk dat begrip kweekt en helpt om vooroordelen te bestrijden.

19 december 2017 • Gee de Wilde • KUNST

Read More

Deze veertig kunstenaars verbleven drie maanden in een psychiatrische kliniek - [Volkskrant]

Stichting Beautiful Distress

Deze veertig kunstenaars verbleven drie maanden in een psychiatrische kliniek. Het werk dat ze daar maakten is te zien in de tentoonstelling Beautiful Distress.

In Nieuw Dakota en De School laten meer dan veertig kunstenaars het werk zien dat ze maakten in residentie bij een psychiatrische instelling.

De Volkskrant

Sacha Bronwasser 15 december 2017, 2:00

Read More

De dingen die je leert als je een psychiatrisch patiënt portretteert - [VICE]

Stichting Beautiful Distress

pag-9ll.640x0.jpg

Anno Dijkstra zat drie maanden in een instelling, maar niet voor een behandeling.

Psychiatrische instellingen prikkelen de verbeelding. Misschien vooral omdat we amper iets weten over wat er in zo’n gebouw gebeurt, en ons beeld erover gevormd wordt door dingen als films, en akelige berichten in het nieuws. Waarschijnlijk ga je er niet vanuit dat een echte kliniek vol zit met gevaarlijke gekken à la The Joker – en als dat wel zo is moet je echt nodig minder films kijken – maar dat neemt niet weg dat er makkelijk vooroordelen ontstaan over psychiatrische patiënten.

Pijnlijk mooi: 20 jaar kunst maken in de kliniek - [NRC]

Stichting Beautiful Distress

‘Beautiful Distress’ toont het werk van kunstenaars die als artist in residence tijdelijk in een psychiatrische instelling verbleven.

Door: Thomas van Huut /NRC Handelsblad 6 december 2017

Met de kunstmanifestatie in Nieuw Dakota en De School willen de stichtingen het taboe op psychiatrie verkleinen. „Kunstenaars kunnen de belevingswereld van de patiënten invoelbaar maken,” vertelt Esther Vossen, curator van de tentoonstelling en directeur van Het Vijfde Seizoen. „Dat is hoognodig, want één op de vier Nederlanders krijgt met een psychische aandoening te maken.”

Read More

Wat is een gezonde geest? Kom naar het Klaslokaal op 20 december.

Stichting Beautiful Distress

20 december 2017 - Het Klaslokaal: Beautiful Distress #3 (psychiater)

De les op de klassenavond van 13 december wordt gegeven door Vos Beerthuis en Maaike Erends.

Wat is een gezonde geest? Tijdens deze laatste les van Het Klaslokaal X Beautiful Distress zullen Vos Beerthuis (psychiater en geneesheer-directeur) en Maaike Erends (arts in opleiding tot psychiater) het hebben over de menselijke geest en wanneer een psychiater spreekt over een gezonde geest. Aansluitend wordt besproken wat de rol is van de psychiater wanneer er geen sprake is van een gezonde geest. De avond is interactief en er is veel ruimte voor vragen en discussie.

HET KLASLOKAAL: BEAUTIFUL DISTRESS – 3 LESSEN IN DECEMBER

Na korte afwezigheid is Het Klaslokaal weer terug met een nieuwe serie. Deze serie is getiteld Beautiful Distress en sluit aan bij onze vierde editie van Tijdgenoten – een expositie die van 23 november t/m 23 december te is zien in De School, en is opgezet in samenwerking met Stichting Beautiful Distress en Het Vijfde Seizoen.

Read More

Zelf aan de slag in Het Klaslokaal - 13 december

Stichting Beautiful Distress

13 december 2017 - Het Klaslokaal: Beautiful Distress #2 (stigmabestrijders)

We worstelen allemaal in meerdere en mindere mate met het leven. Toch hebben we met zijn allen veel (voor)oordelen over onszelf wanneer we vastzitten maar ook over andere mensen met psychische klachten. Veel mensen met psychische problemen blijken zich gestigmatiseerd te voelen. In deze les gaan Jan Willem Vonk (coach) en Kim Helmus (psycholoog) onder andere middels oefeningen en creatieve technieken aan de slag met bewustwording en bijstelling van (voor)oordelen over psychische klachten (bijvoorbeeld angst, somberheid en achterdocht). Je gaat hierbij kijken naar jezelf en naar 'cliënten' die voor hun klachten behandeld worden.

HET KLASLOKAAL: BEAUTIFUL DISTRESS – 3 LESSEN IN DECEMBER

Na korte afwezigheid is Het Klaslokaal weer terug met een nieuwe serie. Deze serie is getiteld Beautiful Distress en sluit aan bij onze vierde editie van Tijdgenoten – een expositie die van 23 november t/m 23 december te is zien in De School, en is opgezet in samenwerking met Stichting Beautiful Distress en Het Vijfde Seizoen.

Read More

Hoe Toon W. van keiharde beroepscrimineel 'professioneel softie' werd

Stichting Beautiful Distress

6 december 2017 - Het Klaslokaal: Beautiful Distress #1

Toon Walravens besloot tijdens zijn laatste periode van detentie het roer radicaal om te gooien. Hij leerde zichzelf lezen en schrijven, volgde cursussen en opleidingen, zwoer drank en drugs af en kreeg behandeling in de psychiatrie. Nu is Toon stafmedewerker Herstel en Rehabilitatie van 1 van de grootste GGZ instellingen van Nederland. Ervaringen als verslaving, geweld, criminaliteit en psychiatrie kunnen grote leermeesters zijn en dit wil Toon graag delen in zijn les. Je mag hem deze avond alles vragen.

HET KLASLOKAAL: BEAUTIFUL DISTRESS – 3 LESSEN IN DECEMBER

Na korte afwezigheid is Het Klaslokaal weer terug met een nieuwe serie. Deze serie is getiteld Beautiful Distress en sluit aan bij onze vierde editie van Tijdgenoten – een expositie die van 23 november t/m 23 december te is zien in De School, en is opgezet in samenwerking met Stichting Beautiful Distress en Het Vijfde Seizoen.

Read More

ACHTERSTEVOREN ADEMHALEN

Stichting Beautiful Distress

Na mijn residency op de psychiatrische afdeling van Kings County ziekenhuis in Brooklyn probeer ik op basis van mijn ervaringen nieuw werk te maken. Ik realiseer me meer en meer dat het amper te begrijpen valt wat het is om een psychische aandoening te hebben, zoals PTSS of een angststoornis. Ik zou ook niet weten hoe het voelt om mijn been te verliezen, ik kan me er alleen een voorstelling van proberen te maken uitgaande van hoe het voelt om een sneetje in mijn vinger te hebben. Wat toch echt niet hetzelfde is. Wat zou ik dan te zeggen kunnen hebben over trauma?

Bovenstaande tekst is een fragment uit tweede deel van het verhaal dat Marijn Ottenhof schreef voor Mister Motley over haar verblijf in Kings County Hospital in Brooklyn, NY.

Read More

TOLERANTIE VOOR HET ONBEKENDE - [Mr Motley]

Stichting Beautiful Distress

Foto: Marijn Ottenhof's studio at King's County Hospital. Photo by Marijn Ottenhof. Courtesy of Marijn Ottenhof.

Foto: Marijn Ottenhof's studio at King's County Hospital. Photo by Marijn Ottenhof. Courtesy of Marijn Ottenhof.

Er hangt nogal een stigma om het verblijf in R-building, de afdeling geestelijke gezondheid. Dat komt soms door cultuur, in de Caribische gemeenschap is depressie bijvoorbeeld absoluut niet iets waar je over praat. Je leert wat er misgaat in de samenleving als je in het ziekenhuis gaat kijken. Natuurlijk zijn er mensen die misschien wel hun hele leven schizofreen zijn en blijven, maar heel veel problemen zijn ook gerelateerd aan problemen in de samenleving. Armoede, drugsgebruik, huiselijk geweld, wapenbezit en de trauma’s als gevolg daarvan. Eenzaamheid. De druk van de stad; mensen die dagelijks meer dan een uur onderweg zijn naar hun werk en in die tijd niets anders kunnen doen dan staren, omdat het gewoon te lawaaiig en te druk is in de metro.

Bovenstaande tekst is een fragment uit het verhaal dat Marijn Ottenhof schreef voor Mister Motley over haar verblijf in Kings County Hospital in Brooklyn.

This Artist Residency in a Hospital Is Helping Combat Mental Health Stigma - [Artsy]

Stichting Beautiful Distress

This Artist Residency in a Hospital Is Helping Combat Mental Health Stigma

ARTSY EDITORIAL

BY ALEXXA GOTTHARDT

SEP 27TH, 2017 5:11 PM

  • Marijn Ottenhof's studio at King's County Hospital. Photo by Marijn Ottenhof. Courtesy of Marijn Ottenhof.

Dutch artist Marijn Ottenhof wasn’t expecting to spend her summer in a mental health hospital. But when Fleur Kuypers invited her to participate in Beautiful Distress, a residency located within the Behavioral Health Center at Brooklyn’s Kings County Hospital, she immediately accepted.

Just weeks after Kuypers extended the invitation, Ottenhof quit her job in Amsterdam and settled into a room located in a mostly empty tower on the hospital’s campus in the Prospect Lefferts Gardens neighborhood of Brooklyn. Her spare quarters were just a short walk from the R-Building, where patients are treated for mental illnesses ranging from depression to schizophrenia to substance addiction. There, she would spend three months living, working, and interacting with the hospital’s mental health patients.

—Alexxa Gotthardt

Read More

Debat vrijdag 15 september - Nieuw Dakota

Stichting Beautiful Distress

Debat vrijdag15 september Nieuw Dakota

Naar aanleiding van HOME IS WHERE YOU FIT van MG&M Collective, een tentoonstelling over en met vluchtelingen, organiseert Nieuw Dakota op vrijdag 15 september een debat over de vraag of kunst van therapeutische waarde is voor de problematiek van vluchtelingen en nieuwkomers. Met Wilco Tuijnebreier, Hilde de Bruijn, Mosab Anzo, Gil&Moti. Gespreksleider is Katayoun Arian. De tentoonstelling is nog tot 8 oktober te zien.

Read More

7 december - Save the date

Stichting Beautiful Distress

Graag willen we u attenderen op het Beautiful Distress Symposium over kunst, psychiatrie en stigmabestrijding dat op donderdag 7 december 2017 plaatsvindt in De School te Amsterdam.

Het doel van deze dag is het uitwisselen van succesvolle initiatieven, vinden van nieuwe oplossingen en formuleren van concrete aanbevelingen om in de samenleving meer begrip en compassie te kweken voor mensen met een psychische ziekte. Het vernieuwende symposium wordt georganiseerd voor en samen met vertegenwoordigers uit alle belangengroeperingen: cliënten en hun naasten, beleidsmakers, vertegenwoordigers van de geestelijke gezondheidszorg en kunstenaars.

Het symposium is onderdeel van de Beautiful Distress Kunstmanifestatie over waanzin: een initiatief van Stichting Het Vijfde Seizoen en Stichting Beautiful Distress. Beide stichtingen hebben een artist-in-residency programma in een psychiatrische instelling. Samen met hedendaagse kunstenaars wordt een vertaling gemaakt van de wereld van de psychiatrie naar die van mensen die daar niet dagelijks mee te maken hebben. De kunstmanifestatie bestaat uit een manifest, een tentoonstelling, een symposium en diverse randprogramma’s, onder meer gericht op jongeren.

Read More