contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Amsterdam, NH, 1013 AS
Netherlands

+31 (0)20 2629913

Beautiful Distress was founded on the concept that there is a great deal of mental suffering, that not enough people are aware of this and that not enough is done to stop it.

The Foundation uses art in an attempt to open up the world of psychiatry and battle the stigma attached to it.

Why art? Beautiful Distress believes that art is pre-eminently capable of articulating and depicting the human condition

archief

 

 

Filtering by Tag: Agenda - Past

Waanzin Ontmoet Kunst - # 2 Hoop/Optimisme met Martin La Roche

Stichting Beautiful Distress

UITNODIGING - DINSDAG 1 OKTOBER

Waanzin Ontmoet Kunst-Beautiful Distress
# 2 Hoop/Optimisme

met kunstenaar Martin La Roche

Waanzin Ontmoet Kunst bouwt voort op de aanbevelingen van het Beautiful Distress Symposium. De ontmoetingen dragen bij aan verbinding, (her) vinden van kracht, herstel en participatie aan de samenleving. Zes ontmoetingen met een brede sociaal-maatschappelijke insteek, waarbij kunst als verbindende taal wordt ingezet. Thema’s bij de ontmoetingen komen voort uit een groot onderzoek onder ervaringsdeskundigen waarbij persoonlijk herstel en zingeving centraal staan. De ontmoetingen zijn bedoeld voor kunstenaars, mensen met ervaringen en ervaringsdeskundigen in de GGZ, beleidsmakers Sociaal Domein, medewerkers van GGZ en maatschappelijke organisaties en jongeren/studenten.

Read More

Invitation Opening - Reality - Yasmijn Karhof | September 18 - November 3 - 2019

Stichting Beautiful Distress

U bent van harte uitgenodigd voor de opening van de solotentoonstelling Reality van kunstenaar Yasmijn Karhof op 18 september om 19.00 uur in het Beautiful Distress House in Amsterdam.

Yasmijn Karhof verbleef gedurdende drie maanden als de artist-in-residence op de psychiatrische afdeling van het Kings County Hospital in New York. Tijdens haar ontmoetingen met patiënten en personeel van het ziekenhuis raakte zij gefascineerd door onze perceptie van de werkelijkheid en het subjectieve daarvan. Geïnspireerd door haar omgeving creëerde Karhof Reality; een audiovisuele installatie waarin gereflecteerd wordt op hoe het is als de dingen niet meer schijnen te zijn wat ze zouden horen te zijn.

In Reality dwaalt u tussen levensgrote blauwdrukken van patiënten en personeel op ziekenhuislakens. Aan de hand van persoonlijke ervaringen en anekdotes vertellen de personages hoe het is om grip op de werkelijkheid te verliezen. De realiteit wordt veelal voorgesteld in dingen die echt en denkbeeldig zijn. Er is echter een derde dimensie: de subjectieve realiteit met een dwingende relatie tussen emotie, ervaring en verbeelding. Reality maakt u deelgenoot van dit spannende gebied waarin het gaat om de beleefde werkelijkheid.

De blauwdrukken zijn afgedrukt door middel van de fotografische techniek cyanotopie, wat de portretten een cyaan-blauwe kleur geeft.

Een aanvullend en verdiepend werk is Reality is a fingerprint, een monumentaal acht meter lang wandkleed ontwikkeld in samenwerking met het Textiel Museum in Tilburg. De geweven afbeelding is gebaseerd op een groepsfoto die Karhof maakte van medewerkers en patiënten op de binnenplaats van het ziekenhuis. Om haar werkproces inzichtelijk te maken destilleerde Yasmijn Karhof gedurende haar verblijf opmerkelijke uitspraken door hen over gevoelens van wanhoop, angst, verwarring, paranoia of uitsluiting. Aan het eind van haar verblijf vroeg zij de geciteerden samen te poseren op de binnenplaats van het ziekenhuis terwijl ze een kartonnen bord ophielden met daarop hun citaat geschreven. Reality is a fingerprint laat een dwarsdoorsnee zien uit haar onderzoek naar onze perceptie van de werkelijkheid. De mentale processen die zich in ieders hoofd voltrekken worden op deze manier zichtbaar en naar buiten gebracht.

Reality nodigt de bezoeker uit om los te breken van gangbare veronderstellingen waarin meningen, oordelen, normen, waarden en causale verbanden zijn opgesloten. Maak kennis met andersoortige ervaringen van de realiteit om onze eigen belevingswereld te ontstijgen. 

“My experience is different and the experience of that other person is different. And that doesn’t deny either it’s less true or less real. It’s just different. I think what I’m trying to propose is that if we open up ourselves to the idea that potentially to a certain extent we’re making up reality.”
(Fragment uit: Reality)

Reality is mede mogelijk gemaakt door Mondriaan Fonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Prins Bernard Cultuur Fonds, Stadsdeel Noord en Stichting Stokroos.

Read More

MODEL 2050 | Privacy & Psychiatry in the Future

Stichting Beautiful Distress

MODEL 2050 | Privacy & Psychiatry in the Future toont de werken die gemaakt zijn tijdens de Summer School van Het Vijfde Seizoen. Veertien kunstenaars richten zich samen met ervaringsdeskundigen van HVO Querido op de vraag hoe privé onze geestelijke gezondheid in de toekomst is. Als stip op de horizon nemen we het jaar 2050.

Privacy is een belangrijk onderwerp binnen de GGZ en in de samenleving als geheel. Wat delen we met anderen en wat is privé? Welke invloed hebben sociale media en toekomstige technologieën op onze autonomie en persoonlijke ervaringen? Kunnen ze helpen het taboe op psychische ziekten te verminderen en ons welzijn positief beïnvloeden?

In de tentoonstelling maakt u kennis met prikkelende vergezichten, speculatieve concepten en beeldende voorstellingen over privacy en psychiatrie in de toekomst.

Met werk van de kunstenaars:

Petra ten Brinke, Aalt van de Glind, Hyo Min Gweon, Coen van Haaften, Renée van Hagen, Rachel Heemskerk, Rik de Heus, Sterre Herstel, Lucia Kooiman, Janneke Kornet, Heleen Kruijt, Julia Olaussen, Nina Pen, Lore Pilzecker, Saskia Scherpenzeel, Leonard Schmidt-Dominé en Hagar Schuringa.

 Tentoonstelling

MODEL 2050 | Privacy & Psychiatry in the Future
29 augustus – 15 september
woensdag – zondag 12.00-18.00

Opening: Donderdag 29 augustus 19.00

Beautiful Distress House
Ms. van Riemsdijkweg 41A, Amsterdam

Van harte welkom!

Namens het team van de Summer School en Het Vijfde Seizoen,

Esther Vossen,
directeur Het Vijfde Seizoen

 

De Summer School van Het Vijfde Seizoen en de tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Stichting Stokroos, HVO Querido en Altrecht ggz

Aansluitend aan de opening van de tentoonstelling vindt naast Beautiful Distress House, vanaf 21.00 uur de opening van het werk ‘Hapiness’ van Dries Verhoeven plaats. Met Happiness verkent Studio Dries Verhoeven de wereld van geluk, die zich in toenemende mate aandient in de vorm van drugs, pijnstillers en antidepressiva. Te zien op de NDSM-werf van 29 aug - 20 okt. https://www.ndsm.nl/event/happiness-by-dries-verhoeven/

Het Vijfde Seizoen
www.vijfde-seizoen.nl

Read More

22 november - Studium Generale: Beauty in Distress - Breaking Down Stigmas Around Mental Health

Stichting Beautiful Distress

Lecture by Mirthe Berentsen

do 22 november 2018 16:00 - 17:30
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten - Den Haag

Mirthe Berentsen will talk about her residency at the mental health department of Kings County Hospital in Brooklyn, New York via the Dutch organization Beautiful Distress and the novel she is working on, about language, privacy and psychiatry.

In March 2018 Berentsen wrote an op-ed in the Dutch newspaper de Volkskrant that can be read as a plea to stop casually labeling people, as it leads to further stigmatisation of people that are actually suffering from their heads. In this article she points out the strength and danger of words and the context they are used in, as it’s easy to put a label on someone who loves to clean his house, or who is uncomfortable during social interactions. But this tendency, to analyse and stigmatise someones behaviour, causes persistent noise in both the political and personal conversation. If you disagree with someone’s views and you ridicule them by calling them crazy or untrustworthy you can avoid any debate and confrontation.

Read More

Opening tentoonstelling Gerwin Luijendijk, Jan Adriaans en Marianna Maruyama

Stichting Beautiful Distress

Jan Adriaans, Gerwin Luijendijk en Marianna Maruyama

Van april tot en met juni 2018 werken de drie kunstenaars Jan Adriaans, Gerwin Luijendijk en Marianna Maruyama in Het Vijfde Seizoen. De kunstenaars werkten in de residency aan een project over taal in relatie tot veiligheid en beveiliging in een psychiatrische omgeving. Zij richtten zich daarbij zowel op lichaamstaal als gesproken taal. 

De kunstenaars zullen hun werk presenteren in de tentoonstelling The Third Potential, te zien in Beautiful Distress House van 21 november tot en met 16 december 2018.

Read More

Vervolg Tentoonstelling Jan Hoek Mental superpowers - tot 20 november

Stichting Beautiful Distress

De tentoonstelling Jan Hoek Mental Superpowers in het Beautiful Distress House liep t/m 7 oktober j.l 

Wel is de tentoonstelling nog te zien bij psychiatrisch centrum Mentrum, gevestigd in het centrum van Amsterdam, en wordt daar gecombineerd met rondleidingen door voormalig patiënten en/of medewerkers die je door de tentoonstelling leiden terwijl ze praten over hun de onderwerpen die in het werk worden genoemd.

Rondleidingen van 21 september - 20 november elke maandag woensdag en vrijdag om 15.30 uur. 

Adres; 1e Constantijn Huygenstraat 38, 1054 BR, Amsterdam.

Read More

To the Beat of My Own Drum - 12 t/m 21 oktober

Stichting Beautiful Distress

To the Beat of My Own Drum voegt het audiovisuele werk samen van vijf kunstenaars die werken op de grens van beeldende kunst, de muziekindustrie en het nachtleven. Deze multi-zintuiglijke tentoonstelling toont met beeld, geluid en licht aan hoe  'hoge cultuur' en 'clubcultuur' met elkaar verweven zijn en hoe deze twee verschillende werelden elkaar versterken.

In To the Beat of My Own Drum wordt werk getoond van Boris Acket & Nick Verstand, Heleen Blanken, Jochem Esser, Anan Striker and Danielle Kwaaitaal.

De expositie is vrij toegankelijk en loopt van 12 oktober tot en met 21 oktober. 

Read More

Feestelijke Boekpresentatie en opening van het Beautiful Distress House - dinsdag 18 september a.s.

Stichting Beautiful Distress

Het Vijfde Seizoen en Beautiful Distress nodigen u uit voor een Feestelijke BoekpresentatieExpositie en Opening van het Beautiful Distress House op dinsdag 18 september.

Feestelijke Boekpresentatie

Het boek Beautiful Distress is de neerslag van de Beautiful Distress Kunstmanifestatie over waanzin, die in het najaar van 2017 plaatsvond in Amsterdam, georganiseerd door de Stichtingen Het Vijfde Seizoen en Beautiful Distress. Het boek bestaat uit de Tentoonstellingscatalogus, een aantal verbindende teksten en een uitgebreid verslag van het Symposium.

Opening BEAUTIFUL DISTRESS House

Het Beautiful Distress House is de gezamenlijke ruimte van Het Vijfde Seizoen en Beautiful Distress op het dynamische NDSM-terrein in Amsterdam Noord. Dit is de nieuwe expositieruimte voor de kunstwerken die de kunstenaars maken tijdens hun drie maanden durende residency in de psychiatrische instellingen in respectievelijk Den Dolder en New York. Het Beautiful Distress House is ook een plek voor bijeenkomsten, discussie, evenementen en onverwachte ontmoetingen rondom kunst en psychiatrie. 

Read More