contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Amsterdam, NH, 1013 AS
Netherlands

+31 (0)20 2629913

Beautiful Distress was founded on the concept that there is a great deal of mental suffering, that not enough people are aware of this and that not enough is done to stop it.

The Foundation uses art in an attempt to open up the world of psychiatry and battle the stigma attached to it.

Why art? Beautiful Distress believes that art is pre-eminently capable of articulating and depicting the human condition

archief

 

 

Waanzin Ontmoet Kunst - # 2 Hoop/Optimisme met Martin La Roche

Stichting Beautiful Distress

Uitnodiging - dinsdag 1 oktober

Waanzin Ontmoet Kunst-Beautiful Distress
# 2 Hoop/Optimisme

met kunstenaar Martin La Roche

# 1 Verbinding vond plaats op 10 september j.l. Foto: Michael van Oostende

# 1 Verbinding vond plaats op 10 september j.l.
Foto: Michael van Oostende

Waanzin Ontmoet Kunst bouwt voort op de aanbevelingen van het Beautiful Distress Symposium. De ontmoetingen dragen bij aan verbinding, (her) vinden van kracht, herstel en participatie aan de samenleving. Zes ontmoetingen met een brede sociaal-maatschappelijke insteek, waarbij kunst als verbindende taal wordt ingezet. Thema’s bij de ontmoetingen komen voort uit een groot onderzoek onder ervaringsdeskundigen waarbij persoonlijk herstel en zingeving centraal staan. De ontmoetingen zijn bedoeld voor kunstenaars, mensen met ervaringen en ervaringsdeskundigen in de GGZ, beleidsmakers Sociaal Domein, medewerkers van GGZ en maatschappelijke organisaties en jongeren/studenten.

Dinsdag 1 oktober
Inloop 15.30 uur
Programma 16.00-18.00 uur

Aansluitend hapje en drankje

Beautiful Distress House
Ms. van Riemsdijkweg 41A, Amsterdam Noord-NDSM

aanmelden via: angeledejong@beautifuldistress.org

Hierna volgende ontmoetingen zijn op:

# 3 Identiteit - dinsdag 29 oktober
# 4 Zingeving - dinsdag 26 november
# 5 Eigen Regie/Empowerment - dinsdag 10 december
# 6 Grote Eindbijeenkomst - dinsdag 21 januari 2020

Waanzin Ontmoet Kunst wordt mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMW, actieprogramma initiatieven voor mensen met verward gedrag, ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen.

Waanzin Ontmoet Kunst wordt mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMW, actieprogramma initiatieven voor mensen met verward gedrag, ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen.