contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Amsterdam, NH, 1013 AS
Netherlands

+31 (0)20 2629913

Beautiful Distress was founded on the concept that there is a great deal of mental suffering, that not enough people are aware of this and that not enough is done to stop it.

The Foundation uses art in an attempt to open up the world of psychiatry and battle the stigma attached to it.

Why art? Beautiful Distress believes that art is pre-eminently capable of articulating and depicting the human condition

waarom

waarom

Beautiful Distress is opgericht in 2014 vanuit de opvatting dat veel mensen lijden aan de gevolgen van ernstige psychische ziektes. Er is relatief weinig maatschappelijke aandacht voor deze groep patiënten en hun problemen zijn vaak omgeven met taboes. Beautiful Distress zet kunst in om dit lijden zichtbaar te maken en zo meer begrip en compassie te kweken voor mensen die kampen met psychische aandoeningen en hun naaste omgeving. Beautiful Distress werkt met kunstenaars van naam, die in hun oeuvre affiniteit met de doelstellingen van de Stichting hebben laten zien. 

De angst om gek te worden en jezelf volledig te verliezen is een van de grootste angsten die mensen kennen. Een op de vier mensen krijgt gedurende zijn leven zelf of in zijn directe omgeving te maken met psychiatrische problemen.

In grote steden groeit dit aantal zelfs naar een op de drie. Uit het gezondheidsrapport 2014 van de WHO (World Health Organisation) blijkt dat psychiatrische ziektes wereldwijd onrustbarend snel in aantal toenemen en al in 2020 de tweede oorzaak zullen zijn voor maatschappelijke uitval en overlijden. Vreemd genoeg leiden deze cijfers niet tot het soort solidariteit die we bij andere veel voorkomende ziektes als kanker en aids normaal vinden. Maatschappelijke steun is steeds harder nodig: de zorg voor veel psychiatrische patiënten komt steeds meer onder druk te staan en overheid en publiek overzien de consequenties daarvan onvoldoende.

De angst om gek te worden en jezelf volledig te verliezen is een van de grootste angsten die mensen kennen

Beautiful Distress kijkt kritisch naar politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die uitgaan van een (te) grote zelfredzaamheid van patiënten en van een samenleving die ervoor zou zorgen dat mensen die ‘anders’ zijn vanzelf worden opgevangen. 

Psychische ziektes zijn ingewikkeld om te begrijpen en in te voelen. Psychiatrische patiënten worden vaak gestigmatiseerd of buitengesloten, waardoor de patiënt en zijn familie niet alleen last hebben van de symptomen van de aandoening, maar nog extra lijden door het gebrek aan maatschappelijke acceptatie daarvan. Waanzin roept in de samenleving vooral negatieve emoties op.

Tegelijkertijd zijn de meeste psychiatrische aandoeningen goed te behandelen. Met de juiste therapie kunnen de meeste mensen met een psychiatrische aandoening volwaardig deelnemen aan onze samenleving.

Beautiful Distress wil psychisch lijden zichtbaar maken en vooroordelen ten aanzien van mensen met een psychische ziekte bespreekbaar maken en bestrijden. Dit doet zij door, samen met professionele kunstenaars, kunstprojecten te initiëren, ontwikkelen en begeleiden, en die te delen met een zo breed mogelijk publiek.

WAAROM KUNST

Beautiful Distress beschouwt kunstenaars als de ideale vertalers en vertolkers van “waanzinnige” verhalen

Beautiful Distress beschouwt kunstenaars als de ideale vertalers en vertolkers van “waanzinnige” verhalen. Kunstenaars kunnen met hun creativiteit en sensitiviteit ‘tastbare’ objecten maken die toegankelijk zijn voor een publiek dat niet dagelijks met waanzin en psychiatrie in aanraking komt. Kunst ontstaat uit een wisselwerking tussen een individu en de samenleving en genereert nieuwe perspectieven, inzichten en creatief denken.

Beautiful Distress onderscheidt zich van bestaande geestelijke gezondheidszorg hulporganisaties omdat zij niet focust op het geven van advies of behandeling, maar op het bewerkstelligen van een positieve beeldvorming en een grotere acceptatie van mensen met een psychische aandoening, door middel van kunst.

De verbinding van de wereld van de kunst met die van de psychiatrie leidt tot een nieuwe en andere kijk op mensen met een psychiatrische aandoening en vergroot de maatschappelijke acceptatie.

WAT DOET HET VOOR DE PATIËNT

Beautiful Distress hoopt door vermindering van stigma’s maatschappelijk gedrag ten aanzien van mensen met een psychiatrische aandoening positief te beïnvloeden, waardoor zij eerder de moed vinden om open over hun pijn en angsten te praten. Dit verzacht hun lijden en dat van hun omgeving en vergemakkelijkt de weg naar zorg. 

Uitgangspunten voor projecten van Beautiful Distress:

  • De manier waarop je met kwetsbare mensen omgaat is de maat van je beschaving
  • Hoe beter de kunst hoe dieper zij raakt
  • Goede kunst is helend