contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Amsterdam, NH, 1013 AS
Netherlands

+31 (0)20 2629913

Beautiful Distress was founded on the concept that there is a great deal of mental suffering, that not enough people are aware of this and that not enough is done to stop it.

The Foundation uses art in an attempt to open up the world of psychiatry and battle the stigma attached to it.

Why art? Beautiful Distress believes that art is pre-eminently capable of articulating and depicting the human condition

Symposium

BEAUTIFUL DISTRESS KUNSTMANIFESTATIE OVER WAANZIN

UITNODIGING SYMPOSIUM 7 DECEMBER 2017
                                                           
Hierbij nodigen we u uit voor het Beautiful Distress Symposium over kunst, psychiatrie en stigmabestrijding dat op donderdag 7 december 2017 plaatsvindt in De School, Doctor Jan van Breemenstraat 1, 1056 AB Amsterdam.

foto: anoniem 2003 - (c) Annaleen Louwes

Samen werken aan minder vooroordelen
Tijdens dit interactieve symposium willen we samen met u en 200 andere deelnemers uit verschillende belangengroepen - kunstenaars, patiënten/ervaringsdeskundigen, familie/naasten, beleidsmakers, ggz-medewerkers en algemeen publiek - ‘best practices’ uitwisselen, zoeken we naar nieuwe oplossingen en stellen we concrete aanbevelingen op om taboes te doorbreken en de zichtbaarheid en acceptatie van kwetsbare mensen te verbeteren. 

Stichting Beautiful Distress wil bijdragen aan de emancipatie van waanzin. Sinds 2014 organiseert zij een artist in residence-programma in de psychiatrische afdeling van Kings County Hospital in Brooklyn, New York. Beautiful Distress is geïnspireerd door Stichting Het Vijfde Seizoen, dat al 20 jaar een vergelijkbaar artist in residence-programma heeft.

Samen met hedendaagse kunstenaars wordt een vertaling gemaakt van de wereld van de psychiatrie naar die van mensen die daar niet dagelijks mee te maken hebben. De kunstmanifestatie bestaat uit een manifest, een tentoonstelling, een symposium en diverse randprogramma’s, onder meer gericht op jongeren. Het manifest is gebaseerd op de uitspraken en observaties van de kunstenaars over hun ervaringen in de residencies en vormt het uitgangspunt voor de gesprekken tijdens het symposium. 

Programma
Het programma start om 9.00 uur en eindigt om 17.30 uur. Dagvoorzitter is Jim van Os, hoogleraar, psychiater en voorzitter Divisie Hersenen Universitair Medisch Centrum Utrecht.

In de ochtend benaderen diverse sprekers omgaan met psychisch lijden vanuit verschillende invalshoeken.

De sprekers zijn onder anderen:

 • Graham Thornicroft, Professor of Community Psychiatry bij het Institute of Psychiatry, King's College London.
 • Eric van der Burg, locoburgemeester en wethouder Zorg van de gemeente Amsterdam.
 • Annaleen Louwes, kunstenares.
 • Sven unik-id, kunstenaar (met ervaring)
 • Thom van Duuren, namens de groep familie/naasten.

’s Middags vinden er workshops plaats met in elke workshop vertegenwoordigers van alle bovengenoemde belangengroepen. Aan de hand van kunstwerken in de tentoonstelling wordt gesproken over mogelijke nieuwe oplossingen en worden ervaringen en best practices uitgewisseld. Er is volop ruimte voor vragen en discussies. De aanbevelingen die tijdens het symposium ontstaan worden opgenomen in een publicatie en aangeboden aan beleidsmakers van de overheid en in de zorg.

09.00 uur Registratie/inloop met koffie en thee

09.30 uur Start programma

 • Welkomstwoord door dagvoorzitter Jim van Os, hoogleraar, psychiater, en voorzitter Divisie Hersenen UMC Utrecht
 • Toelichting door Wilco Tuinebreijer, voorzitter stichting Beautiful Distress, psychiater, Eerste Geneeskundige MGGZ-GGD Amsterdam

09.50– 11.00 uur Psychiatrie, kunst en stigma’s vanuit verschillende perspectieven

 • Graham Thornicroft, Professor of Community Psychiatry, King’s College London
 • Sven Unik - ID, kunstenaar (met ervaring)
 • Eric van der Burg, locoburgemeester en wethouder zorg, Gemeente Amsterdam
 • Vragenronde

11.00 – 11.30 uur Koffiepauze

11.30 – 12.30 uur Het perspectief van:

 • Annaleen Louwes, kunstenaar, resident Het Vijfde Seizoen 2003, en Beautiful Distress 2014
 • Thom van Duuren, namens de groep patiënten/naasten
 • Vragenronde
 • Korte uitleg middagprogramma/thema's

12.30 uur – 13.30 uur Lunch

13.30 uur Workshopronde 1*  

 1. Connectedness | verbinding 
 2. Hope/Optimism | Hoop/optimisme
 3. Identity | Identiteit
 4. Meaning |zingeving
 5. Empowerment |Eigen regie


14.40 uur– 15.50 uur    Workshopronde 2, zie thema’s hierboven

15.50- 16.20 uur Theepauze

16.20 – 17:00 uur Slotprogramma

 • Conclusies en aanbevelingen door de dagvoorzitter
 • Ruimte voor vragen en discussie

17.00 uur Borrel


* De thema’s van de workshops zijn ontleend aan: 'Conceptual framework for personal recovery in mental health: systematic review and narrative synthesis' Mary Leamy, Victoria Bird, Clair Le Boutillier, Julie Williams and Mike Slade, The British Journal of Psychiatry (2011), 199, 445–452. Lees meer hier.
 

Concrete acties en resultaten naar aanleiding van de aanbevelingen worden op het volgende symposium besproken.

De voertaal van het symposium is voornamelijk Nederlands.

Kosten
De kosten voor deelname zijn € 295.
Voor studenten opleiding HBO/Universitair zijn de kosten € 50.
Voor (ex-) patiënten en naaste familieleden zijn de kosten € 50.

Zijn deze kosten voor u te hoog dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier.
Korting is mogelijk.

Inschrijven
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Direct inschrijven kan via onderstaande button.

 

 

Nadere informatie over het programma volgt na inschrijving.

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door de VSR met 6 punten en door de NVvP met 4 punten.
Accreditatie is ook aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V & V.

De Beautiful Distress Kunstmanifestatie is de eerste in een internationale reeks.

 

Met vriendelijke groet, 

Esther Vossen
Stichting Het Vijfde Seizoen

Wilco Tuinebreijer
Stichting Beautiful Distress

BD logo.jpg
 
logo het vijfde seizoen - clean.jpg
 


Beautiful Distress Kunstmanifestatie wordt mede mogelijk gemaakt door: