contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Amsterdam, NH, 1013 AS
Netherlands

+31 (0)20 2629913

Beautiful Distress was founded on the concept that there is a great deal of mental suffering, that not enough people are aware of this and that not enough is done to stop it.

The Foundation uses art in an attempt to open up the world of psychiatry and battle the stigma attached to it.

Why art? Beautiful Distress believes that art is pre-eminently capable of articulating and depicting the human condition

projecten

projecten

Door het ontwikkelen van ideeën met kunstenaars en vormgevers wil Beautiful Distress de verhalen van de psychiatrie vertellen in een voor de samenleving ‘begrijpelijke’ taal en de stigma’s waarmee de wereld van de psychiatrie te kampen heeft laten zien en bestrijden. Te denken valt daarbij aan:

  • kunstprojecten waarbij werken ontstaan die (inter)nationaal getoond worden aan een breed publiek.
  • het door middel van tentoonstellingen, presentaties op congressen, lezingen en internetprojecten stimuleren van de dialoog tussen politiek, kunst en de psychiatrie.
  • het bedenken van (inter)nationale publiciteitcampagnes (awareness campaigns) die het publiek prikkelen om over de marginalisering van psychiatrische patiënten na te denken.
  • verder ontwikkelen en verspreiden, ook internationaal, van artist in residence-projecten en kunstenaars enthousiasmeren om de boodschap van Beautiful Distress te ondersteunen en te helpen uitdragen

Hieronder volgt een opsomming en uitleg van lopende en toekomstige projecten van Beautiful Distress.

LOPENDE Projecten

ARTIST IN RESIDENCE-PROJECT KINGS COUNTY HOSPITAL CENTER NEW YORK: 2014 - heden

Kings County Hospital

Kings County Hospital

Beautiful Distress heeft, na jaren van voorbereiding, samen met het Kings County Hospital Center, een psychiatrisch ziekenhuis in Brooklyn, New York, een artist-in-residence programma gerealiseerd. 2014-2015 was een pilot jaar waarin Nederlandse kunstenaars twee of drie maanden hun intrek namen in het ziekenhuis en zich door de omgeving lieten inspireren tot het maken van kunst(werken) over hun ervaringen daar.  De eerste kunstenaar, fotografe Annaleen Louwes heeft van 1 september tot half november 2014 in het ziekenhuis gewoond en gewerkt. Het werk dat Annaleen Louwes daar maakte, bundelde zij in het fraaie boekje Black and white and (some) kind of blue (voor €15,- verkrijgbaar bij o.a. de Stichting). Aldo van den Broek was de tweede kunstenaar en verbleef vanaf maart 2015 drie maanden als artist-in-residence in het ziekenhuis. Hij presenteerde zijn werk uit Kings County onder grote belangstelling op 7 juli 2015 in het Lloyd Hotel en Culturele Ambassade. Hij werd opgevolgd door Christiaan Bastiaans, die eind 2015 uit New York terugkeerde. Een indruk van het werk dat Christiaan Bastiaans daar maakte was te zien op de expositie PHARMACY DEUX MILLES in galerie Looiersgracht 60 in Amsterdam. 

ARTIST IN RESIDENCE-PROJECT ALTRECHT, DEN DOLDER: 2013

by Rebecca Chamberlain

Beautiful Distress is geïnspireerd door, en werkt samen met Stichting Het Vijfde Seizoen. Deze Stichting wordt ondersteund door het Mondriaan Fonds en organiseert al meer dan 10 jaar (nationale) artist-in-residence-projecten in de psychiatrische instelling Willem Arntsz Hoeve, Den Dolder. (Zie www.vijfde-seizoen.nl). In samenwerking met Het Vijfde Seizoen heeft Beautiful Distress een internationale kunstenaarsuitwisseling gerealiseerd in een Artist in residence-project met Amerikaanse kunstenaars in Altrecht, Den Dolder. De expositie ‘A Home. Not a metaphor. The Real Thing’ van Rebecca Chamberlain en Guy Richards Smith in de Culturele Ambassade van het Lloyd Hotel in Amsterdam aug/sep 2013 was het tastbare resultaat van dit eerste project van Beautiful Distress. 

 

KOMENDE PROJECTEN

Kunstmanifestatie Amsterdam 2017

by Christiaan Bastiaans

by Christiaan Bastiaans

In 2017 zal, in samenwerking met Het Vijfde Seizoen, een grote publieksgerichte kunstmanifestatie worden georganiseerd. Voor de tentoonstelling die daarvan deel uitmaakt, zal een representatieve en gevarieerde selectie van zo’n 30 werken worden gemaakt uit het werk van de kunstenaars die in de afgelopen 15 jaar een residency periode in Het Vijfde Seizoen hebben doorgebracht. Daarnaast zal Beautiful Distress op de tentoonstelling werk van de kunstenaars tonen die hebben deelgenomen aan het Artist in residence-project in het Kings County Hospital Center, Brooklyn, New York. Uniek in deze samenstelling is de samenvoeging van werken vanuit twee heel verschillende typen instellingen uit twee verschillende landen en culturen. 

De tentoonstelling verbeeldt waanzin door de blik van de kunstenaars en maakt het publiek niet alleen bewust van het lijden dat een psychische ziekte met zich mee brengt, maar toont ook de strijd en de verlangens van patiënten. De kunstwerken zijn heel divers, maar vertonen overeenkomst in hun affiniteit met de wereld van de psychiatrie. Elk kunstwerk is een vertaling en interpretatie van deze wereld en zoomt in op een ander aspect van de psychiatrie. Kenmerkend voor de residency projecten in Altrecht en Kings County Hospital in NY is de interactie tussen patiënt en kunstenaar tijdens het ontstaansproces van het werk. De kunstwerken zijn geen afstandelijk observaties door kunstenaars van patiënten of de psychiatrie, maar getuigenissen van persoonlijke betrokkenheid. De intense ervaringen en observaties die in de samenwerking met patiënten ontstaan, zijn navoelbaar in de kunstwerken. De beelden die voortkomen uit de residencies zijn daarmee een alternatief en een aanvulling op de reguliere en bekende mediabeelden van patiënten en psychiatrie.

Voor de organisatie van de kunstmanifestatie wordt Beautiful Distress gesteund door Art of Impact, een initiatief van het ministerie van OCW. 

Expositie New york 2018

Het is de bedoeling in aansluiting op de kunstmanifestatie in Amsterdam een tentoonstelling te organiseren in een geschikt museum in Brooklyn, New York. De tentoonstelling zal de wereld van de psychiatrie laten zien aan de hand van werken van kunstenaars die hebben deelgenomen aan het artist in residence programma van het Vijfde Seizoen en/of het Kings County hospital project.

De projecten in NY worden onder andere ondersteund door de  Netherland America Foundation (NAF) en Consulate General of the Netherlands in New York.

Piëta project

Door gebruik van de piëta beelden (Michelangelo), wil Beautiful Distress het publiek confronteren met de pijn van de patiënt. Beautiful Distress wil met bekende kunstenaars een Fototentoonstelling maken die op onorthodoxe en prikkelende wijze de stigma’s bestrijdt die kleven aan psychiatrische ziek(t)en. In de stad (Amsterdam) zijn op diverse plekken (ABRI huisjes) fotoposters te zien waarop aandacht gevraagd wordt voor gekte, steeds met Beautiful Distress in de titel. Het idee van de posters is dat de kijker zich verplaatst in zowel de lijdende als de troost gevende figuur, en zich afvraagt hoe het gesteld is met zijn of haar eigen piëteit. Opzet: foto’s gemaakt door een bekende fotograaf  met een bekende actrice en een psychiatrische patiënt. Wat vorm betreft is de campagne te vergelijken met bijvoorbeeld de ALS-campagne. Alle foto’s komen in de catalogus. Locaties: o.a. abri’s, winkels en gebouwen met een relatie tot de psychiatrie. Wanneer: indien mogelijk voorafgaand aan of tijdens de tentoonstelling in Amsterdam.